Výstavba bytového domu v lokalitě Medlánky, Pod Hrázkou, Brno

Výstavba bytového domu v lokalitě Medlánky, Pod Hrázkou, Brno Výstavba bytového domu v lokalitě Medlánky, Pod Hrázkou, Brno Výstavba bytového domu v lokalitě Medlánky, Pod Hrázkou, Brno Výstavba bytového domu v lokalitě Medlánky, Pod Hrázkou, Brno Výstavba bytového domu v lokalitě Medlánky, Pod Hrázkou, Brno Výstavba bytového domu v lokalitě Medlánky, Pod Hrázkou, Brno
zpět

Informace o projektu

Objednavatel
Statutární město Brno,
Dominikánské nám. 1,
601 67 Brno

Autoři
Architektonická kancelář Radko Květ, Česká 6, 602 00 Brno Arch. Design s.r.o., Stránského 36, 616 00 Brno

Realizace
01/2005 – 11/2007

541 247 194-6